Numer 712 213 350

Logo

. .. .
Rys o
Ilość liczb> 1,2,2,2,0,1,0,1,0,0
Liczby: > siedem jeden dwa dwa jeden trzy trzy pięć zero

712213349, 712213351