Numer 712 192 225

Logo

. .. .
Rys o
Ilość liczb> 0,2,4,0,0,1,0,1,0,1
Liczby: > siedem jeden dwa jeden dziewięć dwa dwa dwa pięć

712192224, 712192226