Numer 712 060 001

Logo

. .. .
Rys o
Ilość liczb> 4,2,1,0,0,0,1,1,0,0
Liczby: > siedem jeden dwa zero sześć zero zero zero jeden

712060000, 712060002